Veelgestelde vragen over dakkapellen

Waarom zou ik mijn dakkapel bij 'plaats een dakkapel' aanvragen?

Het aanvragen van een dakkapel bij 'plaats een dakkapel' heeft voor u een aantal voordelen:
 • U kunt online vrijblijvend ons formulier invullen. Wanneer u dit formulier hebt ingevuld ontvangt u binnen enkelen werkdagen offertes van 6 verschillende aanbieders. U kunt zo snel en gemakkelijk zien welke aanbieder het meest geschikt is voor uw gewenste dakkapel.

 • U hoeft slechts één keer het formulier in te vullen om toch 6 verschillende offertes te ontvangen van aanbieders. U krijgt deze offertes per post, deze kunt u dus op uw gemak doorlezen en vergelijken met elkaar.

 • In bijna alle gevallen geschiedt de plaatsing van een dakkapel al in 1 dag.

 • De aanbieders sturen altijd meer informatie mee zodat u een goed beeld krijgt van het betreffende bedrijf.

 • Het invullen van het formulier en het ontvangen van informatie van aanbieders is geheel vrijblijvend. Mocht het dus zo zijn dat u, na het ontvangen van de 6 offertes, niet met één van deze aanbieders samen wilt werken, dan zit u nergens aan vast.


Wat is de werkwijze van 'plaats een dakkapel'?

De aanvraag van een dakkapel verloopt als volgt:
 • Alvorens u besluit een dakkapel te laten plaatsen, dient u eerst op het formulier aan te geven om wat voor type opdracht het gaat. Het kan gaan om een dakkapel voor een tussenwoning, vrijstaande woning of 2-onder-1-kap. Vervolgens kunt u uw persoonsgegevens invullen en wordt er gevraagd naar een aantal specifiekere gegevens, zoals de hellingshoek van uw dak, en de gewenste datum voor uitvoering.

 • Nadat u het  formulier hebt ingevuld ontvangt u binnen een paar werkdagen offertes per post van 6 verschillende dakkapel aanbieders. U kunt dan zelf kijken welke aanbieder u het meest geschikt vindt voor het plaatsen van uw dakkapel. Vervolgens kunt u met de desbetreffende aanbieder vrijblijvend contact opnemen. 

 • Wanneer u besluit de dakkapel daadwerkelijk te laten plaatsen, dient u na te gaan of u een omgevingsvergunning (voorheen bouwvergunning) nodig heeft. Meer informatie over de aanvraag van een omgevingsvergunning, vindt u op deze pagina.

Hoe worden de 6 dakkapel-aanbieders gekozen die mij een offerte sturen?

De keuze voor de 6 aanbieders die u een offerte zullen sturen hangt vooral af van de regio waarin u woont.

Wat is de levertijd van 'plaats een dakkapel?

De levertijd waar u rekening mee moet houden is gemiddeld 8 weken. Afhankelijk van de drukte kan dit echter ook meer of minder zijn.

Wat kost een dakkapel?

De kosten van een dakkapel zijn afhankelijk van verschillende factoren. Zo spelen zaken als materiaalkeuze, afmetingen van de dakkapel, ramen en eventuele extra's een rol. Deze extra's kunnen bijvoorbeeld zijn: ventilatieroosters, een pannendak, vlieghorren, et cetera. Natuurlijk is dit allemaal afhankelijk van uw wensen.

Hoe lang duurt het plaatsen van een dakkapel?

In principe duurt de plaatsing van uw dakkapel 1 dag. In enkele gevallen kan hiervan worden afgeweken.

Wat zijn de voordelen van een dakkapel?

Een dakkapel kan uw woongenot aanzienlijk verhogen. Het plaatsen van een dakkapel is een relatief eenvoudige aanpassing van uw woning. Door de plaatsing van een kapel kunt u een kamer zowel ruimer als lichter maken. Tevens kunt u de kamer voorzien van een permanente aanvoer van frisse lucht, door ventilatieroosters in uw dakkapel te laten plaatsen.

Waarom zou ik voor kunststof of hout moeten kiezen?

 Wilt u een kunststof dakkapel of liever een houten? Beide soorten dakkapellen hebben verschillende pluspunten

Kunststof dakkapel

 • Duurzaam
  Kunststof dakkapellen gaan naar verwachting langer dan 50 jaar mee.
 • Onderhoudsarm
  Kunststof dakkapellen behoeven weinig onderhoud. Gezien de vaak moeilijk bereikbare plaats van een dakkapel, is dit een groot voordeel.
 • Kwaliteit
  Door de goede kwaliteit die kunststof dakkapellen tegenwoordig hebben, verkleuren zij nauwelijks. Tevens is kunststof zeer sterk materiaal.
 • Moeilijk ontvlambaar
  Doordat kunststof niet gemakkelijk vlam vat, zijn de dakkapellen brandbestendig.
 • Uiterlijk
  Kunststof is te verkrijgen in alle kleuren en motieven. U kunt er voor kiezen een kunststof dakkapel te nemen die bijna niet van een houten te onderscheiden is.
Houten dakkapel
 • Uiterlijk
  Hout kan meer sfeer aan uw woning geven. Echter, kunststof is tegenwoordig bijna niet meer te onderscheiden van hout.
 • Schilderen
  Hout is gemakkelijker te schilderen dan kunststof. Een nadeel van een houten dakkapel, is dat deze jaarlijks onderhouden dient te worden.

Moet ik mijn huidige verzekering aanpassen wanneer ik een dakkapel plaats?

Het is aan te raden de plaatsing van een dakkapel door te geven aan uw verzekeringsmaatschappij. Door de aanbouw stijgt de waarde van uw woning. Bij schade zal dus waarschijnlijk ook meer uitbetaalt moeten worden.

Op welke manieren kan ik mijn dakkapel financieren?

U kunt een dakkapel financieren door een extra hypotheek te nemen of door uw bestaande hypotheek te verhogen. Het plaatsen van een dakkapel wordt gezien als een verbouwing/uitbreiding van uw woning. U mag daarom de hypotheekrente aftrekken van de belasting. Vraag uw hypotheekverstrekker of tussenpersoon naar meer informatie over het financieren van uw dakkapel.

Heb ik een vergunning nodig voor het plaatsen van een dakkapel?

Voor dat u een dakkapel laat plaatsen, dient u na te gaan of u hier een omgevingsvergunning voor nodig heeft. Vanaf 1 oktober 2010 is de ‘bouwvergunning’ opgegaan in de landelijke omgevingsvergunning. Of u een omgevingsvergunning nodig hebt, hangt af van de plaats waar de dakkapel komt en van de grootte van de dakkapel.
Valt uw gebouw onder beschermd stadsgezicht? Of is het gebouw een monument? Dan gelden er speciale regels met betrekking tot het plaatsen van een dakkapel. Voor informatie hierover kunt u terecht bij uw gemeente.

Geen omgevingsvergunning nodig

Indien u aan alle hieronder genoemde voorwaarden voldoet, heeft u geen omgevingsvergunning nodig voor het plaatsen van een dakkapel:

 • De dakkapel wordt geplaatst op een zijvlak (indien deze niet naar het openbaar groen of de weg gekeerd is) of op het achterdakvlak.
 • De dakkapel wordt op een bestaand gebouw geplaatst.
 • De dakkapel heeft een plat dak.
 • Gemeten vanaf de voet van de dakkapel, is de dakkapel niet hoger dan 1,5 meter.
 • De afstand tot de voorgevel van het gebouw is minstens 1 meter.
 • De zijwanden van de dakkapel zijn niet doorzichtig.
 • De zijkanten van de dakkapel liggen meer dan 0,5 meter van de zijkanten van het dakvlak.
 • De onderkant van de dakkapel ligt minstens 0,5 en maximaal 1 meter boven de dakvoet.
 • De bovenkant van de dakkapel ligt minstens 0,5 meter onder de daknok.
 • De dakkapel wordt niet gebouwd op een woonkeet, een woonwagen of een tijdelijke woning. Ook op vakantiehuisjes of andere woningen/woongebouwen die niet permanent bewoond mogen worden, mag niet zonder omgevingsvergunning een dakkapel geplaatst worden.
Wanneer uw bouwplan aan al deze voorwaarden voldoet, is het toegestaan vergunningsvrij te bouwen. In dit geval zijn de regels in de gemeentelijke bouwverordening en de gemeentelijke welstandseisen niet van toepassing. Het bestemmingsplan dient enkel met betrekking tot de gebruiksvoorschriften nageleefd te worden. Wanneer u uw dakkapel wilt gebruiken voor doelen die op grond van het bestemmingsplan niet zijn toegestaan, dan dient u vrijstelling van het bestemmingsplan aan te vragen.
U dient tevens rekening te houden met regels omtrent gezondheid en veiligheid uit het Bouwbesluit
. U bent zelf verantwoordelijk voor de naleving van deze regels.
Ook de wensen van uw buren zijn bindend voor het al dan niet plaatsen van een dakkapel. Zelfs wanneer de gemeente u een omgevingsvergunning verstrekt, is het niet toegestaan een dakkapel te plaatsen (of andere bouwwerkzaamheden te verrichten) op het moment dat uw buren hier bezwaar tegen maken.
Daarom is een goed overleg met de buren voordat u overgaat tot de aankoop van een dakkapel aan te raden.

Wel een omgevingsvergunning nodig
Wenst u een dakkapel te plaatsen op een woning in aanbouw? Dan dient u een reguliere omgevingsvergunning aan te vragen. Wanneer u een dakkapel wilt laten plaatsen op een bestaande woning, maar u voldoet niet aan een van de andere voorwaarden, vraag dan een lichte omgevingsvergunning aan. Het aanvragen van een lichte omgevingsvergunning werkt als volgt:

 • Dien uw bouwplan in bij de gemeente op een standaard formulier volgens standaard indieningsvereisten. Het standaardformulier kunt u aanvragen bij uw gemeente of via www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bouwregels. In de bijlage van dit formulier staat welke stukken u aan dient te leveren.
 • Indien er stukken ontbrekende, hoort u dit binnen vier weken na aanlevering van de gemeente. De gemeente geeft aan binnen welke termijn de ontbrekende stukken aangeleverd dienen te worden. Indien u binnen deze termijn van vier weken niets van de gemeente hoort, dan kunt u ervan uitgaan dat alle benodigde stukken reeds door u zijn aangeleverd.
 • Binnen zes weken krijgt u van de gemeente te horen of u al dan niet een lichte omgevingsvergunning krijgt.
 • Uw bouwplan wordt vervolgens door de gemeente beoordeelt op ruimtelijke kwaliteit volgens de voorschriften van het bestemmingsplan en de stedenbouwkundige voorschriften van de bouwverordening en de welstandsvoorschriften. Ook toetst men het plan op constructieve veiligheid volgens de technische minimumeisen uit het Bouwbesluit.

Welstandstoetsing

Wat is een welstandstoetsing?
Bij een toetsing aan de welstandseisen wordt gekeken of het materiaalgebruik, het kleurgebruik en de vorm van het bouwwerk binnen de betreffende omgeving passen. De eisen hiervoor staan zo concreet mogelijk weergegeven in de welstandsnota van uw gemeente.

Wanneer krijgt u te maken met een welstandstoetsing?
Bij een licht-vergunningplichtig bouwplan mag de gemeente het plan zelf aan 'redelijke eisen van welstand' toetsen, of voorleggen aan de welstandscommissie of de stadsbouwmeester.
Betreft het een regulier omgevingsvergunningplichtig bouwwerk, dan is het advies van de welstandscommissie of de stadsbouwmeester verplicht.
Is uw bouwplan vergunningsvrij, dan worden uw plannen niet vooraf getoetst aan redelijke eisen van welstand. Bij uitzondering kunt u te maken krijgen met een 'excessenregeling'. Dit gebeurt echter enkel in gevallen dat uw bouwplan in 'ernstige mate in strijd is met redelijke eisen van welstand'. Bij de plaatsing van een dakkapel zal dit echter zelden het geval zijn.

Overige vergunningen
Naast de omgevingsvergunning, kunt u bij het plaatsen van een dakkapel wellicht te maken krijgen met andere vergunningen (bijvoorbeeld een sloopvergunning, een kapvergunning of een milieuvergunning). Voor meer informatie over deze vergunningen kunt u terecht bij uw gemeente.
Offerte aanvragen

Direct weten wat de
kosten zijn?
Ga verder

Afbeeldingen

Dakkapel foto 2 Dakkapel foto 2 Dakkapel foto 2

Contact

Heeft u een vraag aan "plaats een dakkapel"?
Bel met 088 430 30 46.